سخان مياه التكثيف السلس

انواع دیگ های آب داغ و آب گرم

یکی از مهمترین دستگاه های گرمایشی در سالن های بزرگ و جایگزین دیگ های چدنی در ساختمان ها و مجتمع های مسکونی می باشد. مهمترین خصوصیت یک دیگ بخار که در این مجموعه محور طراحی قرار میگیرد،راندمان حرارتی دستگاه و استاندارد بودن ساخت دستگاه می باشد.راندمان حرارتی این دستگاهها به علت بالا بودن سطح انتقال حرارت حدود 95% می باشد.
امروزه بعلت قیمت بالای انرژی استفاده بهینه از انرژی سوخت مصرفی از طریق بالا بودن راندمان حرارتی دیگها مبنای کار این مجموعه می باشد.دیگ های آبداغ وآبگرم انرژی بخارگستر با استفاده از ورق های mn417 و لوله های آتشخوار ST35/8 طبق استاندارد DIN17155 وDIN17175 تولید شده و الکترود های مورد استفاده از نوع 6010 و 7018  پیش گرم شده تا 300 درجه سانتی گراد می باشند و جوشکاری ها توسط جوشکاران دارای گواهینامه WPS و PQR  انجام می گیرد دیگ های آبداغ وآبگرم انرژی بخارگستر مطابق بر استاندارد بین المللی BS2790 و تحت بازرسی فنی شرکت بازرسی مورد تایید اداره استاندارد  باشد

پنجشنبه ۰۶-۱۰-۱۳۹۷